Kongre Broşürü


BİLDİRİ KONULARI

· İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

· İSİG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat, Yönetim Sistemleri ve Standartlar (ILO Sözleşmeleri, AB Direktifleri, Ulusal Kanun, Yönetmelikler, Standartlar )

· Kamu Sektöründe İSİG Uygulamaları

· İş Kazaları: Nedenleri, Sonuçları, Önleme, Değerlendirme, Bildirim, Kaza Analizi

· Meslek Hastalıkları, İşe Bağlı Hastalıklar

· İSİG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi

· Örnek İSİG Uygulamaları (Kamu ve Özel Sektör)

· Çalışanların İSİG Eğitimleri (Teorik- Uygulamalı- İşbaşı Konuşmaları- Ölçme Değerlendirme)

· İSİG’de Ölçme Değerlendirme

· İSİG’ de Mesleki Eğitim – Mesleki Yeterlilik,

· İSİG Kültürü, İSİG Politikaları ve Yaygınlaşması, İSİG’ de Liderlik

· İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği (Görev-Yetki- Sorumluklar, Karşılaşılan Sorunlar, Saha Uygulamaları, Mesleki Sorumluluk Sigortası)

· İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri

· İşyerlerinde ve Ülke Düzeyinde İSİG Örgütlenmesi ve Denetim Modelleri

· Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi

· Tehlike ve Risk Kavramları

· Çalışanlarda Risk Grupları ve İSİG (Kadın, Çocuk, Genç, Yaşlı, Göçmen, Engelli)

· Esnek İstihdam Biçimleri ve İSİG’ e Etkisi

· Risk Değerlendirmesi

· İSİG’de Önleme ve Koruma

· İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme

· İş Ekipmanlarında Güvenlik ve Periyodik kontroller

· Kişisel Koruyucu Donanımlar ve CE

· İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikolojik, Ergonomik,Tozlar vb.) ve Korunma

· Psikososyal Tehlikeler (Stres, mobbing vb.) ve Güvenlik

· KOBİ’ de İSİG Hizmetleri

· Kapalı Alanlarda İSİG Uygulamaları

· Tarımda İSİG

· Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSİG

· Yüksekte ve Düşme Tehlikesi Olan Çalışmalarda İSİG

· Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSİG

· Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik

· Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik

· Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSİG

· Ergonomi

· İSİG Çalışmaları ve Etik

· Endüstriyel Hijyen

· Yangın Güvenliği

· Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve İSİG

· Proses Güvenliği

· Büyük Endüstriyel Kazalar (BEKRA, SEVESO)

· İSİG’de Teşvik Uygulamaları

· Sektörel İSİG Profesyonelliği

· İSİG’ de Sürdürülebilirlik

· İşyerlerinde Çağdaş Teknolojinin Getirdiği Yeni Tehlikeler (GSM, Radyo frekans, Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu, Nanoteknoloji)

· Kentsel Dönüşümde İSİG

· Sporda İSİG

· Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarında İSİG

· İnşaatlarda (Tünel dahil) İSİG

· İSİG Özel Yazılımlar ve İBYS Süreci

· İSİG Lisans ve Lisansüstü Çalışanlara Yönelik Eğitimler

· İSİG Yönetim Sistemleri

· İSO 45001:İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

· Kentsel Dönüşümde İSİG ve Asbest

· İSİG’de Yerel ve Bölgesel İş Birlikleri