“İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması”

A) YARIŞMANIN KONUSU ve AMAÇ

Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insani haklardan biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve Odamızın temel görevleri arasındadır. Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geliştirici, iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir.

Odamızın 2001 yılından bu yana düzenlediği kongrenin, özellikle bu konuya ilişkin duyarlılıkların yerleşmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Kongrelerimizde şekillenen bütünlüklü öneriler ve Oda Raporlarımız bu konuda çalışma yapan kesimler için önemli bir başvuru kaynağı olmuştur.

Ülkemiz iş kazalarında Avrupa’da ve Dünya’da ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da 1inci sırada yer almaktadır.

Son yıllarda iş kazası sonucu sürekli iş görememezlik sayısında belirgin bir artış söz konusu olup tablo giderek kararmaktadır. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) İstatistiklerine göre iş kazası sonucu ölüm sayısı, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nun kabul edildiği 2012 yılında 745 iken, 2017 yılında 1633 olmuştur. UÇÖ’ nün (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) de kabul ettiği parametreye göre, bir ülkede çalışma ortamlarının durumuna bağlı olmak üzere, her 1.000 kişiden en az 4, en çok 12 kişi de meslek hastalığı görülmesi beklenmektedir. Bu durum karşısında, kayıt dışı ile birlikte yaklaşık 22 milyon çalışanın bulunduğu ülkemizde yıllık en az 80 binin üzerinde meslek hastalığı tanısı konulması gerekirken, ancak 2017 SGK istatistiklerinde tazminine karar verilen meslek hastalığı sayısı 691 dir. Meslek hastalıklarına ilişkin inceleme ve davaların uzun yıllar sürdüğü, 10 yılı aşan davaların da olduğu bilinmektedir. Şu an incelemede olana yaklaşık 4500-5000 civarı dosya mevcuttur. UÇÖ verileri baz alındığında dünya genelinde 1 iş kazası sonucu ölüme karşılık 5.6 meslek hastalığı sonucu ölüm olduğu tahmin edilmektedir. Oysa SGK verilene baktığımızda 2017 yılında meslek hastalığı sonucu ölüm kayıtlarına rastlanmamaktadır .

Dünyada çalışma barışını, çalışanların iş ve sosyal hayatlarını, ülke ve bölge ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği disiplinine küresel bir farkındalık kazandırmıştır.

Son bir kaç yüz yıldır çalışma hayatındaki değişime uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamının da değiştiği bilinmektedir. Günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği konusu; tüm ilgili tarafların ortak çabası ile çağdaş nitelikte önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele alınmaktadır.

Bu çerçevede kıtalararası bilgi alışverişi, iş birliği ve paylaşımı sağlamak amacıyla “10. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 23-26 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecektir. Kongre bünyesinde İŞ VE EMEK konulu kısa film yarışması düzenleyecektir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen düşünceler ve amaçlar doğrultusunda kurmaca, belgesel, sosyal reklam, animasyon ve diğer türlerdeki kısa filmlerin ifade edilen amaçların yaygın bir şekilde paylaşılabilmesine destek vereceği düşünülmektedir.

Kısa Film Şartnamesi İçin Tıklayınız

Başvuru Formu İçin Tıklayınız Kısa film başvurusu için formu doldurup isgadana@mmo.org.tr adresine mail atabilirsiniz.