● Pandemi dönemi ve İSİG
● Pandemi sürecinde Kadın çalışanlar ve İSİG
● İş Kazaları: Nedenleri, Sonuçları, Önleme, Değerlendirme, Bildirim, Kaza Analizi
● Meslek Hastalıkları, İşe Bağlı Hastalıklar
● İSİG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi
● İSİG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat, Yönetim Sistemleri ve Standartlar (ILO Sözleçmeleri, AB Direktiferi, Ulusal Kanun, Yönetmelikler, Standartlar )
● İSİG’ nin Hukuksal Boyutu, Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
● Kamu Sektöründe İSİG Uygulamaları
● Esnek İstihdam Biçimleri ve İSİG’ e Etkisi
● Uzaktan, çağrılı, kısa süreli Çalışma ve İSİG
● Örnek İSİG Uygulamaları ( Kamu ve Özel Sektör ) İşyerlerinde ve Ülke Düzeyinde İSİG Örgütlenmesi ve Denetim Modelleri
● İSİG’ de Önleme ve Koruma
● Risk Değerlendirmesi
● Tehlike ve Risk Kavramları
● Risk Grupları ve İSİG ( Kadın, Çocuk, Genç, Yaşlı, Göçmen, Engelli )
● İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri
● İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği ( Görev-Yetki- Sorumluklar, Karşılaşılan Sorunlar, Saha Uygulamaları )
● Sektörel İSİG Profesyonelliği
● İSİG Çalışmaları ve Etik
● Çalışanların İSİG Eğitimleri ( Teorik- Uygulamalı- İşbaşı Konuşmaları- Ölçme Değerlendirme )
● İSİG’ de Ölçme Değerlendirme
● İSİG’ de Mesleki Eğitim – Mesleki Yeterlilik
● İSİG Lisans ve Lisansüstü Çalışanlara Yönelik Eğitimler
● Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarında İSİG
● İSİG Kültürü, İSİG Politikaları ve Yaygınlaşması, İSİG’ de Liderlik
● Yapı İşlerinde İSİG
● Yüksekte ve Düşme Tehlikesi Olan Çalışmalarda İSİG
● Büyük Endüstriyel Kazalar
● Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
● Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
● Yangın Güvenliği

● Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve İSİG
● Proses Güvenliği
● İSİG Yönetim Sistemleri
● İSO 45001:İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamaları
● İSİG’ de Teşvik Uygulamaları
● İSİG’ de Sürdürülebilirlik
● Kalite ve İSİG
● İSİG’ de Arge ve İnovasyon
● İş Ekipmanlarında Güvenlik ve Periyodik Kontroller
● Havalandırma, İklimlendirme
● İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikolojik,
Ergonomik,Tozlar vb.) ve Korunma
● Ergonomi
● Toksikoloji
● Yapay Zeka ve İSİG
● İklim Krizi ve İSİG
● İSİG‘ de tütün kontrolü yaklaşımı
● Yalın İSİG
● İşe Devamsızlık ( Absenteeism ) ve Önleme

●Psikososyal Tehlikeler ( Stres,mobbing vb. ) ve Güvenlik
● KOBİ’ de İSİG Hizmetleri
● Kapalı Alanlarda İSİG Uygulamaları
● Tarımda İSİG
● Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSİG
● Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSİG
● Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik
● Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSİG
● Endüstriyel Hijyen
● İşyerlerinde Çağdaş Teknolojinin Getirdiği Yeni Tehlikeler (GSM,
Radyo frekans, Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu, Nanoteknoloji )
● Sporda İSİG
● İSİG Özel Yazılımlar ve İBYS Süreci
● Kentsel Dönüşümde İSİG ve Asbest
● İSİG’ de Yerel ve Bölgesel İş Birlikleri
● İSİG’ de Dijitalleşme
● Kişisel Koruyucu Donanımlar ve CE