ANA DESTEKCİLER

1. Firmalara Kongre, için 10 adet ücretsiz delege davet etme hakkı verilecektir.

2. Stant açmak isteyen Ana Destekçiler için Stant alanı kira bedeline %40 indirim uygulanacaktır.

3. Kongre Gala Yemeği yapılması durumunda, Firmaların afiş ve flamaları yer alacaktır.

4. Firmaların tanıtım filmi, dönüşümlü olarak sergi alanındaki barkovizyonda Kongre süresince gösterilecektir.

5. Firmaların 1 İç Sayfa Reklamının; Kongre Bildiriler Kitabında yayınlanacaktır.

6. Firmaların Logosu;

a. Destek olduğu tarihten itibaren Kongrenin basılı materyallerinde,

b. Kongre Program Kitabında,

c. Kongre Elektronik Bildiriler Kitabında,

d. Kongre Pankartlarında,

e. Kongre web sitesinde ana sayfada yayınlanacaktır.

PLATİN DESTEKCİLER

1. Firmalara, Kongre için 6 adet ücretsiz delege davet etme hakkı verilecektir.

2. Stant açmak isteyen Platin Destekçiler için Stant alanı kira bedeline %20 indirim uygulanacaktır.

3. Firmaların tanıtım filmi, dönüşümlü olarak sergi alanındaki barkovizyonda Kongre süresince gösterilecektir.

4. Firmaların 1 İç Sayfa Reklamını; Kongre Bildiriler Kitabında yayınlanacaktır.

5. Firmaların Logosu;

a. Kongre Program Kitabında,

b. Kongre Elektronik Bildiriler Kitabında ,

c. Kongre Pankartlarında yer alacaktır

d. Kongre web sitesinde ana sayfada yayınlanacaktır.

GÜMÜŞ DESTEKCİLER

1. Firmalara, Kongre için 3 adet ücretsiz delege davet etme hakkı verilecektir.

2. Stant açmak isteyen Gümüş Destekçiler için %10 indirim uygulanacaktır.

3. Firmaların Logosu;

a. Kongre Program Kitabında,

b. Kongre Elektronik Bildiriler Kitabında ,

c. Kongre Pankartlarında yer alacaktır,

d. Kongre web sitesinde ana sayfada yayınlanacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

1. Firmaların kendi çalışanlarına 2 adet ücretsiz delege kaydettirme hakkı verilecektir.

2. Firmaların 1 İç Sayfa Reklamı; Kongre Bildiriler Kitabında yayınlanacaktır.

3. Firmaların Logosu;

a. Kongre Program Kitabında,

b. Kongre Elektronik Bildiriler Kitabında,

c. Kongre Pankartlarında yer alacaktır

d. Kongre web sitesinde ana sayfada yayınlanacaktır.

STANT ALANI KİRALAMA (en az 10 m2)

Stant alanı ( daha sonra yayınlanacak olan krokiye göre karşılıklı mutabakatla belirlenmek üzere) kiralanacaktır.

PROGRAM BROŞÜRÜ:

Arka kapak,

Arka İç kapak

Destek başvuru ve bilgi;

KONGRE SEKRETERİ

ARZU ÖZDAL İDEM

0530 6409178

0322 2326420 /120