II.ULUSLARARASI, XI. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ SERGİSİ ŞARTNAMESİ

1. TANIMLAR

25-28 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan II.Uluslararası, XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sergisi “SERGİ”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, “DÜZENLEYİCİ KURULUŞ”, Sergiye katılan firma ve kuruluşlara “FİRMA” denilecektir.

2. AMAÇ

· Katılımcıların bilgi birikimini arttırmak,

· Serginin yapılacağı 3 gün boyunca; iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ürün ve yeniliklerin sergilenmesi, sektörde çalışan firmalarla ilgili tüm elemanlar arasında sınai, ticari ve teknik iletişimin sağlanmasıdır.

Sergi Şartname-Sözleşmesi-2023