II.ULUSLARARASI, XI. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2023

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Bildiriler, etkinlik duyurularında belirtilen konu başlıklarında, teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin, uygulamaların, araştırmaların ve sonuçlarının yer aldığı bildiriler olarak kaleme alınmalıdır.

2. Bildiri adı ve içeriği birbirine uygun olmalıdır. Bildiride anlatılmak istenen bilgiler net olarak ortaya konulmalıdır.

3. Bildiri dili Türkçe veya İngilizce’dir. Bildirilerde kullanılan dilin anlaşılabilir bir Türkçe veya İngilizce olmasına dikkat edilmelidir.

4. Bildirinin üslubu, formatı ve dili kongre yapısına ve etiğine uygun olmalıdır.

5. Bildirilerde belirli bir firma veya firma topluluklarının menfaati ön plana çıkartılmamalı, bu konuda reklam ve propaganda yapılmamalıdır. Bildirilerde herhangi bir firmanın, ürünün ( veya sistemin) cihazın veya markanın reklamı yapılmamalıdır.

6. Bildiriler daha önce herhangi bir dergide, katalogda ve kitapta yayınlanmamış veya benzer bir etkinlikte sunulmamış olmalıdır. Bildirilerde aktarılan konunun sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

7. Bildiriler; Araştırma Bildirileri ve Bilgilendirme Bildirileri olmak üzere sözlü veya poster olarak kabul ya da ret edilecektir. Bildirinizin nasıl kabul edilmesini istediğinizi kayıt formunuzda belirtiniz.

8. Bildirilerde 200 (iki yüz) kelimeyi geçmeyecek özet (Türkçe ve İngilizce) kısmı olmalı ve bu özet giriş ve amaç, bulgular ve tartışma ile sonuç ve öneriler bölümlerini içerecek şekilde olmalıdır.

9. Bildiriler isgadana@mmo.org.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.